Click here for English version

Kadaster Bonaire

Services & Prices of 2024

Deze prijslijst treedt in werking per 1 januari 2024

Inzage

Schriftelijke inzage (per titel per persoon) per post

$ 17,- per titel

Per elektronische post

$ 13,50 per titel

Telefonisch raadpleging

$ 17,- per titel

Mondeling Aan de balie/op Kadaster kantoor

Tarief schriftelijk + kwartiertarief ¹

Bij een mededeling aan een aanvrager inhoudende dat de door hem gevraagde gegevens ontbreken

$ 11,20

Kopie akte

$ 9,- per blad

Stellen van een verklaring

$ 16,90 per verklaring

Verklaring van eensluidendheid bij kopie akte

$ 22,50 per kopie

Abonnement voor overheidsorganen op digitale inzage en kadastrale informatie

Bonaire: Max 84.500,- of een deel daarvan afhankelijk van het gebruik per jaar. Saba: Max 19.700,- per jaar of een deel daarvan afhankelijk van het aantal dagen per jaar waarin de digitale toegang wordt gebruikt. Sint Eustatius: Max 15.400,- per jaar of een deel daarvan afhankelijk van het aantal dagen per jaar waarin de digitale toegang wordt gebruikt.

¹ Voor verstrekking van inlichtingen aan de balie is het tarief voor een schriftelijke inzage verschuldigd, inclusief een toelichting van ten hoogste een kwartier. Als meer tijd nodig is, wordt per aanvullend kwartier het tarief voor ‘overige werkzaamheden’ (bijlage IV) in rekening gebracht.

Inschrijving

B-akte (hypotheek)

Hoofdsom tot $ 100.000,-:
$ 169,- per inschrijving

Hoofdsom vanaf $ 100.000,-:
$ 169,-, vermeerderd met $ 5,60 per $ 1.000,- boven de $ 100.000,- met een maximum van $ 2.000,- per inschrijving

C-akte (overdracht)

Hoofdsom tot $ 75.000,-:
$169,- per inschrijving

Hoofdsom vanaf $ 75.000,-:
$ 169,-, vermeerderd met $ 5,60 per $ 1.000,- boven de $ 75.000,- met een maximum van $ 2.000,- per inschrijving

(Onder)splitsing van appartementsrechten

$ 169,-, vermeerderd met $ 56,- per appartement, per inschrijving

D-akte (Inschrijving beslag)

$ 169,- per object

Doorhaling (algeheel of gedeeltelijk)

$ 16,90 per object

Opheffing beslag

$ 16,90 per object

Inschrijven verklaring

$ 16,90 per verklaring

Stellen van een aantekening

$ 169,- per aantekening

Teboekstelling van een schip, inclusief brandmerken

$ 545,- per schip en bij gebruik van microdots: $ 680,- per schip

Teboekstelling van een luchtvaartuig

$ 280,- per luchtvaartuig

Onderzoeken

Erfdienstbaarheid onderzoek

$ 62,- per onderzochte titel

Getuigschriften of verklaringen over eigendom over bezwaring

$ 62,- per getuigschrift of verklaring

Objectfiliatie

$ 60,50 per perceel

Overzicht hypotheekinschrijvingen

$ 6,80 per inschrijving

Kadastrale informatie en diensten ²

Inzage van een kadastrale kaart

$ 11,25 voor een half uur of een gedeelte daarvan

Situatie tekening: papiervorm (A4 of A3)

$ 50,50 per perceel

Situatie tekening: per elektronische post (A4 of A3)

$ 45,- per perceel

Kadasterplan en Legger artikel

$ 50,50

Vorming of uitgifte nieuw perceel

A. t/m 250 m² per nieuw perceel ³

$ 394,-

B. Van 251 t/m 1000 m²

$ 394,-, vermeerderd met $ 56,- per 50 m² extra

C. Vanaf 1001 m²

$ 1.234,-, vermeerderd met $ 56,- per 100 m² extra, met een maximum van $ 10.000,-

Voorgenomen (onder)splitsing in appartementsrechten

Tot en met 10 appartementen: $ 169,- per appartement

Boven 10 appartementen: $ 1.690,-, vermeerderd met $ 112,50 per volgend appartement

Grensuitzetting

$ 56,- per punt, met een minimumtarief van $ 281,-

Hulpkaart of proces-verbaal

$ 32,- per hulpkaart of proces-verbaal

Kopie Appartementstekening

$ 221,- per kopie

Veldwerk

$ 112,50 per veldwerk

Kopie meetbrief

Sint Eustatius/Saba: $ 23,50 per meetbrief ⁴

Situatietekening A4 of A3 inclusief blokmaten of x,y-coördinaten (papiervorm)

$ 265,- per perceel inclusief vijf blokmaten of x,ycoördinaten, vermeerderd met $ 16,90 per bijkomende blokmaat of x,y-coördinaat

Situatietekening inclusief blokmaten of x,ycoördinaten (digitaal)

$ 253,- per perceel inclusief vijf blokmaten of x,ycoördinaten, vermeerderd met $ 16,90 per bijkomende blokmaat of x,y-coördinaat

Meerprijs voor situatietekening, plot formaat A-1

$ 79,- per plot

Meerprijs voor situatietekening, plot formaat A-2

$ 63,50 per plot

Digitaal meetbrieven bestand (beperkte omvang 1-10 meetbrieven)

Sint Eustatius/Saba: $ 126,- per bestand

Digitaal meetbrieven bestand (beperkte omvang >10 meetbrieven)

Sint Eustatius/Saba: $ 316,- per bestand

Digitaal meetbrieven bestand (wijk, district van heel Sint Eustatius)

Op basis van offerte

Oude topografische kaart: Bonaire of Sint Maarten/Saba/St. Eustatius

$ 22,50 voor een enkel blad en $ 157,50 voor gehele kaart

Luchtfoto

$ 39,- per stuk

Coördinaten van een punt

$ 34,- per x,y-coördinaat

Gebruik satellietplaatsbepaling

Kosteloos

Overige werkzaamheden

$ 23,50 per kwartier

² De genoemde informatie en diensten in deze bijlage zijn niet op alle eilanden beschikbaar.
³ Een opdracht voor vorming van een perceel leidt altijd tot tenminste twee nieuwe percelen, waarvoor meetbrieven worden afgegeven. Voor elk van de nieuw te vormen percelen wordt een tarief in rekening gebracht op basis van de voorgestelde formule, met uitzondering van de uitgifte van grond door het openbaar lichaam waarbij het in rekening brengen van tarief is beperkt tot het perceel dat wordt uitgegeven.
⁴ Bonaire kent geen meetbrieven.