Paris Hill Road 10

Saba

+599 416 2546

Call us

info@kadastersaba.com

Email us

Kadaster Saba

Services & Prices of 2022

Inzage

Schriftelijke inzage (per titel per persoon) per post

$ 7,50 per titel

Per elektronische post

$ 6,- per titel

Digitaal

$ 4,- per titel

Telefonisch raadpleging

$ 7,50 per titel

Mondeling Aan de balie/op Kadaster kantoor

Tarief schriftelijk + kwartiertarief

Bij een mededeling aan een aanvrager inhoudende dat de door hem gevraagde gegevens ontbreken

$ 5,-

Kopie akte

$ 4,-

Verklaring van eensluidendheid bij kopie akte

$ 10,- per kopie

Inschrijving

B-akte (hypotheek)

Hoofdsom tot $ 100.000,-:
$ 150,- per inschrijving

Hoofdsom vanaf $ 100.000,-:
$ 150,-, vermeerderd met $ 10,- per $ 2.000,- boven de $ 100.000,- met een maximum van $ 2.000,- per inschrijving

C-akte (hypotheek)

Hoofdsom tot $ 75.000,-:
$150,- per inschrijving

Hoofdsom vanaf $ 75.000,-:
$ 150,-, vermeerderd met $ 5,- per $ 1.000,- boven de $ 75.000,- met een maximum van $ 2.000,- per inschrijving

(Onder)splitsing van appartementsrechten

$ 150,-, vermeerderd met $ 50,- per appartement, per inschrijving

D-akte (Inschrijving beslag)

$ 150,- per object

Doorhaling (algeheel of gedeeltelijk)

$ 15,- per object

Opheffing beslag

$ 15,- per object

Inschrijven verklaring

$ 15,- per verklaring

Stellen van een aantekening

$ 150,- per aantekening

Stellen van een verklaring

$ 15,- per verklaring​

Teboekstelling van een schip, inclusief brandmerken

$ 485,- per schip en bij gebruik van microdots: $ 605,- per schip

Teboekstelling van een luchtvaartuig

$ 250,- per luchtvaartuig

Onderzoeken

Erfdienstbaarheid onderzoek

$ 27,50 per onderzochte titel

Getuigschriften of verklaringen over eigendom over bezwaring

$ 27,50 per getuigschrift of verklaring

Overzicht hypotheekinschrijvingen

$ 6,- per inschrijving

Kadastrale informatie en diensten

Inzage van een kadastrale kaart

$ 5,- voor een half uur of een gedeelte daarvan

Situatie tekening: papiervorm (A4 of A3)

$ 22,50 per perceel

Situatie tekening: per elektronische post (A4 of A3)

$ 20,- per perceel

Situatie tekening: digitaal

$ 20,- per perceel

Kadasterplan en Legger artikel

$ 22,50

Vorming nieuw perceel

A. t/m 250 m2

$ 350,-

B. Van 251 t/m 1000 m2

$ 350,-, vermeerderd met $ 50,- per 50 m2 extra

C. Vanaf 1001 m2

$ 1.100,-, vermeerderd met $ 50,- per 100 m2 extra, met een maximum van $ 10.000,-

Voorgenomen (onder)splitsing in appartementsrechten

Tot en met 10 appartementen: $ 150,- per appartement

Boven 10 appartementen: $ 1.500,-, vermeerderd met $ 100,- per volgend appartement

Grensuitzetting

$ 50,- per punt, met een minimumtarief van $ 250,-

Hulpkaart of proces-verbaal

$ 14,25 per hulpkaart of proces-verbaal

Kopie Appartementstekening

$ 98,35 per kopie

Veldwerk

$ 50,- per veldwerk

Situatietekening A4 of A3 inclusief blokmaten (papiervorm)

$ 37,50 per perceel

Situatietekening inclusief blokmaten (digitaal)

$ 37,50 per perceel

Situatietekening inclusief coördinaten (papiervorm)

$ 30,- (vermeerderd met $ 15,- per coördinaat) per perceel

Situatietekening inclusief coördinaten (digitaal)

$ 25,- (vermeerderd met $ 15,- per coördinaat) per perceel

Plot formaat A-1

$ 70,50 per plot

Plot formaat A-2

$ 56,50 per plot

Plot formaat A-3

$ 45,- per plot

Plot formaat A-4

$ 20,- per plot

Digitaal mbr bestand (beperkte omvang 1-10 mbrn.)

$ 112,50 per bestand

Digitaal mbr bestand (beperkte omvang >10 mbrn.)

$ 281,- per bestand

Digitaal mbr bestand (wijk, district van heel EUX)

Op basis van offerte

Oude topografische kaart: Bonaire of Sint Maarten/Saba/St. Eustatius

$ 20,- voor een enkel blad en $ 140,- voor gehele kaart

Luchtfoto

$ 35,- per stuk

Coördinaten van een punt

$ 30,- per punt

Gebruik satellietplaatsbepaling

$ 50,- per maand

Overige werkzaamheden

$ 21,- per kwartier

error: Content is protected !!